Omavalvontasuunnitelma

Palveluntuottajat
Hyvän olon hoitola Känsälä, Y-tunnus: 2075660-6, Jenni Lundberg
Kaarlelankatu 21, 67100 Kokkola, p: 044 086 5545, s.posti: kokkolahieroja@gmail.com
Tmi Heidi Ahlqvist, Y-tunnus: 2915786-1, Heidi Ahlqvist, p: 050 506 5721, s.posti:
heidi.ahlqvist@live.fi
Hieroja & jäsenkorjaaja Noora Vornanen, Y-tunnus: 2480767-7, p: 050 358 7700, s.posti:
noora_19922@hotmail.com
Hierontapalvelu EijalMa, Y-tunnus: 2838060-7, Eija-Liisa Peltoniemi, p: 0442941198, s.posti:
eijaliisa87@hotmail.com
Tmi Laura Elina, Y-tunnus: 3228089-5, Laura Vesalainen, p: 0408221778, s.posti:
laura.vesalainen@live.fi
Ippu, Y-tunnus: 1584879-2, Mauri Kivinen, p: 0405205728, s.posti: maurikivinen63@gmail.com
Vastuuhenkilönä toimii Jenni Lundberg.

Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet
Organisaatio tarjoaa asiakkaille hierontapalveluita asiakaslähtöisesti edistäen asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Palvelu pohjautuu ammattitaitoon, luotettavuuteen ja jatkuvaan toiminnan ja ammattitaidon kehittämiseen.

Asiakaslähtöisyys

Jokainen asiakas kohdataan yksilönä ja jokainen hoito
suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan asiakkaan kanssa siitä yhdessä
suunnittelemalla, asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.
Ammattitaito- Ammattitaitoa ylläpidetään jatkuvasti kouluttautumalla ja kehittämällä
osaamista.
Luotettavuus- Toiminta on avointa ja rehellistä, asiakkaan hyvinvointi etusijalla.
Yhteistyö- Organisaatiossa toimitaan moniammatillisesti yhteistyössä muiden
hyvinvointi sekä terveysalojen kanssa ohjaamalla asiakkaita tarvittaessa toisen
ammattilaisen hoitoon tai konsultoimalla muita alan toimijoita.

Organisaatiomme yritystoiminta toiminta perustuu sopimusyrittäjyydelle. Tarjoamamme palvelut toteutetaan paikan päällä Hyvän olon hoitola Känsälän tiloissa.

Omavalvonnan organisointi ja johtaminen
Omavalvonnan suunnittelusta ja laatimisesta vastaavat organisaation päätoimiset yrittäjät yhdessä.
Myös seuranta ja päivittäminen sekä julkaiseminen tehdään yhdessä, säännöllisin väliajoin neljän kuukauden välein tai aina, kun päivittämiselle tulee tarvetta.
Omavalvontasuunnitelma on asiakkaiden nähtävillä tiloissamme sekä kotisivuillamme.

Henkilöstö
Organisaatiossa työskentelee yrittäjinä neljä päätoimista ja kaksi sivutoimista yrittäjää. Kaikki ovat kouluttautuneita hierojiksi ja päätoimiset yrittäjät myös jäsenkorjaajiksi. Kaikki tiloissa toimijat ovat käyneet myös muita täydentäviä koulutuksia sekä kaikilla on pitkä kokemus alalta. Organisaation toimijat myös jatkossa osallistuvat säännöllisesti koulutuksiin sekä seuraavat alan julkaisuja, jotta pysyvät ajan tasalla uusimmista hoitotekniikoista ja -tiedoista.


Toimitilat, laitteet ja tarvikkeet
Toimitilat sijaitsevat Kokkolassa, Kaarlelankatu 21. Eri liikkeiden aulatilaan voi kulkea kahden eri oven kautta ja toimitilamme sijaitsee aulatilasta lähtevän portaikon puolessa välissä. Tilat ovat portaita lukuun ottamatta esteettömät ja hyvin saavutettavissa.
Tilojen turvallisuudesta huolehditaan säännöllisesti tarkastamalla tilojen ja laitteiden turvallisuutta.
Paloturvallisuus on varmistettu sekä hätäpoistumistiet on merkitty selkeästi. Esteetön pääsy
hätäpoistumisteille varmistetaan.
Hierontapöydät sekä muut hoitolaitteet on CE-merkittyjä ja niitä huolletaan säännöllisesti.
Laitteiden huollosta vastaa koulutettu ammattilainen.


Asiakasturvallisuus ja palautejärjestelmä
Asiakasturvallisuus on ensisijaisesti meille tärkeää. Tilojen ja laitteiden turvallisuus tarkastetaan säännöllisesti. Kaikki yrittäjämme noudattavat tarvittavia hygieniasääntöjä ja tarvittaessa käyttävät asianmukaisia suojavarusteita, kuten maskia.
Asiakaspalautetta voi asiakas antaa anonyymisti tai nimellä. Kaikki asiakaspalautteet käsitellään luottamuksellisesti. Asiakaspalautteita hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.
Mahdolliset asiakasturvallisuuteen liittyvät poikkeamat kirjataan ylös ja analysoidaan, jotta
vastaavat tilanteet voitaisiin jatkossa ehkäistä.


Toimenpiteet vaaratilanteiden varalle
Yrityksessä on laadittu pelastussuunnitelma, joka sisältää ohjeet toiminnasta erilaisissa
hätätilanteissa, kuten tulipalon tai sairauskohtauksen sattuessa.
Kaikki työntekijät on koulutettu toimimaan hätätilanteissa, ja pelastussuunnitelma käydään läpi säännöllisesti.
Hätäpoistumistiet on merkitty selkeästi ja niitä pidetään aina esteettöminä.
Tilassa on ensiapuvälineet helposti saatavilla sekä työntekijät on tarkoitus kouluttaa ensiavun antamiseen syksyn aikana.